وجود جهانی دیگر پس از آخرت

از ویکی پاسخ
سؤال

بعد از برپا شدن قیامت و رفتن انسان‌ها به بهشت و جهنم، آیا دوباره دنیای دیگری ایجاد می‌شود یا خیر؟

وجود جهانی دیگر پس از آخرت را از نظر عقلی امری ممکن دانسته‌اند. همچنین در روایات نیز شواهدی بر وجود آن ذکر شده است.

شیخ صدوق و برخی دیگر از عالمان شیعه روایتی را از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند که پیش از این دنیا دنیاهای دیگری بوده و پس از این دنیا نیز دنیاهای دیگری خواهد بود:

«هر گاه بساط این عالم برچیده شود و بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ بروند، خداوند مجدداً دنیایی غیر از این دنیا می‌آفریند و انسان‌هایی را بدون این که از پدر و مادری متولد شوند، به وجود می‌آورد و برای آنها زمینی غیر از این زمین و آسمان‌هایی غیر از این آسمان‌ها می‌آفریند. شاید تو خیال می‌کردی خداوند فقط همین انسان و دنیا را آفریده که وقتی برچیده شد دیگر عالم و آدمی نباشد؟ خیر چنین نیست خداوند پیش از دنیای فعلی، هزار هزار دنیا و هزار هزار آدم آفریده است و این نسل موجود بعد از همه آنها آفریده شده است.[۱]»

منابع

  1. صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی، خصال، قم، جامعه مدرسین، ص۶۵۲؛ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، مؤسسه الوفاء، ج۸، ص۳۷۴، باب ۲۸ و ج۵۴، ص۳۲۰–۳۲۱، باب عوالم؛ طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، جامعه مدرسین، ج۱۸، ص۳۵۷ و ج۴، ص۱۴۶.