تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۲ مارس ۲۰۲۴ ‏۰۹:۱۲
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱ مارس ۲۰۲۴

     ‏۱۸:۲۲  هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱۹ [A.rezapour‏ (۲ بار)]
     
‏۱۸:۲۲ (کنونی | قبلی) +۱۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۸:۲۰ (کنونی | قبلی) A.rezapour بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۸:۲۰ سیاههٔ بارگذاری‌ها A.rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:41-46.png را بارگذاری کرد ‏(https://surahquran.org/aya-46-sora-41.html)
نوجز   ‏۱۸:۱۷  آیه «هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست.» تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  آیه هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  سوره فصلت، آیه ۴۶ تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  فصلت آیه ۴۶ تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  ۴۶ فصلت تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  آیه ۴۶ سوره فصلت تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۸:۱۷  آیه ۴۶ فصلت تفاوتتاریخچه +۱۳۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست) برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۸:۱۵ سیاههٔ انتقال A.rezapour بحث مشارکت‌ها صفحهٔ هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست را به هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بد كند به زيان اوست منتقل کرد ‏
نو    ‏۱۸:۱۴  هر كه كارى شايسته كند به سود خود اوست‏‏ ۱۰ تغییر تاریخچه +۹٬۲۸۴ [A.rezapour‏ (۱۰ بار)]
     
‏۱۸:۱۴ (کنونی | قبلی) +۷۰۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۱۰ (کنونی | قبلی) +۵۹۳ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۰۷ (کنونی | قبلی) +۹۳۳ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏منابع) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۸:۰۱ (کنونی | قبلی) +۹۱۳ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۵۷ (کنونی | قبلی) −۱٬۰۳۸ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۵۴ (کنونی | قبلی) +۳٬۶۴۴ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۵۰ (کنونی | قبلی) +۱٬۴۵۲ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۴۴ (کنونی | قبلی) +۵۱۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۷:۴۰ (کنونی | قبلی) +۴۶۲ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    
‏۱۷:۳۷ (کنونی | قبلی) +۱٬۱۱۵ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{جا:ویرایش}} {{شروع متن}} {{سوال}} آیه ۴۶ فصلت چه مضمونی دارد؟ {{پایان سوال}} {{پاسخ}} {{جعبه اطلاعات آیه | عنوان =آیه ۴۶ سوره فصلت | تصویر = | توضیح تصویر = | اندازه تصویر = | نام‌های دیگر = | واقع در سوره =فصلت | شماره آیه =۴۶ | جزء = | شأن نزول = | مکان نزول...» ایجاد کرد) برچسب: ویرایشگر دیداری: به ویرایشگر منبع تغییر داده شده
     ‏۱۰:۵۹  ویکی پاسخ:صفحه‌های مورد نیاز تفاوتتاریخچه +۲۱ A.rezapour بحث مشارکت‌ها

‏۲۹ فوریهٔ ۲۰۲۴

     ‏۱۶:۱۶  ویکی پاسخ:صفحه‌های مورد نیاز‏‏ ۴ تغییر تاریخچه −۴۹ [Rezapour‏ (۲ بار)؛ A.rezapour‏ (۲ بار)]
     
‏۱۶:۱۶ (کنونی | قبلی) −۱۹۴ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏تأیید شده) برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۶:۱۵ (کنونی | قبلی) +۷۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۶:۱۲ (کنونی | قبلی) +۵۴ A.rezapour بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۱:۲۲ (کنونی | قبلی) +۲۱ A.rezapour بحث مشارکت‌ها

‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۴

     ‏۱۴:۰۸  ویکی پاسخ:صفحه‌های مورد نیاز‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۲۷۵ [A.rezapour‏ (۲ بار)]
     
‏۱۴:۰۸ (کنونی | قبلی) +۲۴۶ A.rezapour بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۰۳ (کنونی | قبلی) +۲۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها
نوجز   ‏۱۳:۵۳  مردم‌ سالاری در انتخابات تفاوتتاریخچه +۷۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول مردم‌سالاری در انتخابات) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۵۳  اصول مردم‌ سالاری در انتخابات تفاوتتاریخچه +۷۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول مردم‌سالاری در انتخابات) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۵۳  اصول مردم‌سالاری در انتخابات جمهوری اسلامی تفاوتتاریخچه +۷۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول مردم‌سالاری در انتخابات) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۵۳  مردم‌سالاری در انتخابات تفاوتتاریخچه +۷۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به اصول مردم‌سالاری در انتخابات) برچسب: تغییر مسیر جدید
     ‏۱۳:۵۱  اصول مردم‌سالاری در انتخابات تفاوتتاریخچه −۲٬۷۶۸ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۳:۳۷  الگو:سوال برگزیده‏‏ ۲ تغییر تاریخچه +۱٬۵۸۸ [Shamloo‏ (۲ بار)]
     
‏۱۳:۳۷ (کنونی | قبلی) Shamloo بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۲۸ (کنونی | قبلی) +۱٬۵۸۵ Shamloo بحث مشارکت‌ها
     ‏۱۳:۲۴  شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۲٬۴۴۳ [Shamloo‏ (۴ بار)]
     
‏۱۳:۲۴ (کنونی | قبلی) −۴۸ Shamloo بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۱۹ (کنونی | قبلی) +۲۴ Shamloo بحث مشارکت‌ها
     
‏۱۳:۱۸ (کنونی | قبلی) +۸۳ Shamloo بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۱۲ (کنونی | قبلی) +۲٬۳۸۴ Shamloo بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۳:۲۴  بحث:شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۲۵۱ Shamloo بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{پب|Rezapour}} سلام علیکم، وقت بخیر. برای صفحه اول پیشنهاد می‌شود. سپاس--~~~~» ایجاد کرد)
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور در تعیین شخص ولی فقیه توسط خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور در انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور در انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور در تعیین ولی فقیه توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه وجود دور فلسفی در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  ایراد وجود دور فلسفی در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  مشکل دور فلسفی در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  اشکال دور فلسفی در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۳:۲۳  شبهه دور فلسفی در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تفاوتتاریخچه +۹۶ Shamloo بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به شبهه دور در تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان) برچسب: تغییر مسیر جدید