تغییرات اخیر

آخرین تغییرات ویکی را در این صفحه پیگیری کنید.

گزینه‌های تغییرات اخیر نمایش ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر اخیر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز گذشته
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کرده | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نمایش ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌ جزئی
نمایش تغییرات جدید با شروع از ‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳ ‏۱۷:۰۱
   
فهرست کوته‌نوشت‌ها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
اندازهٔ صفحه به این تعداد بایت تغییر یافته است.

‏۱۰ ژوئن ۲۰۲۳

     ‏۱۶:۴۷  شاه ولی‌الله دهلوی‏‏ ۲۰ تغییر تاریخچه +۸٬۰۶۵ [A.rezapour‏ (۲۰ بار)]
     
‏۱۶:۴۷ (کنونی | قبلی) +۱۲ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۴۵ (کنونی | قبلی) +۳۸ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (ابرابزار)
     
‏۱۶:۴۱ (کنونی | قبلی) −۹۴ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۳۷ (کنونی | قبلی) +۴۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۲۸ (کنونی | قبلی) +۱۱۱ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏آثار)
     
‏۱۶:۲۵ (کنونی | قبلی) −۱۷ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۲۲ (کنونی | قبلی) +۱٬۴۲۶ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏نهضت فکری سیاسی (اندیشه اصلاح دینی)) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۶:۰۳ (کنونی | قبلی) −۱٬۱۲۹ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دیوبندیه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۴۸ (کنونی | قبلی) +۳۶ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دیوبندیه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۴۵ (کنونی | قبلی) −۶۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏تصوف) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۳۰ (کنونی | قبلی) −۲۵ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏نقشبندیه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۵:۰۰ (کنونی | قبلی) +۲۵۰ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۳۹ (کنونی | قبلی) −۲ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۲۲ (کنونی | قبلی) A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۱۷ (کنونی | قبلی) +۷۵۴ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۱۰ (کنونی | قبلی) +۶٬۰۴۸ A.rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۳۸ (کنونی | قبلی) +۵۲۷ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دیوبندیه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۲۷ (کنونی | قبلی) +۵۵۷ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏دیوبندیه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۴۸ (کنونی | قبلی) −۵۳۴ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏نهضت فکری سیاسی (اندیشه اصلاح دینی)) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۳۲ (کنونی | قبلی) +۱۲۶ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏زندگی‌نامه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۴:۴۴  سیر تحول عزاداری‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۴۳۶ [Shamloo‏؛ Rezapour‏ (۵ بار)]
     
‏۱۴:۴۴ (کنونی | قبلی) −۷ Shamloo بحث مشارکت‌ها (←‏گالری سنت‌های سوگواری) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۴۰ (کنونی | قبلی) +۲۰۸ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏گالری سنت‌های سوگواری) برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۴:۱۶ (کنونی | قبلی) +۲۹ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏گالری سنت‌های سوگواری) برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۴:۱۱ (کنونی | قبلی) +۶۵ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏گالری سنت‌های سوگواری) برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۴:۱۱ (کنونی | قبلی) +۹۱ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏گالری سنت‌های سوگواری) برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۴:۰۶ (کنونی | قبلی) +۵۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     ‏۱۴:۳۶  (سیاههٔ بارگذاری‌ها) [Fabbasi‏؛ Rezapour‏ (۵ بار)]
     
‏۱۴:۳۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:Azadari moharram esfahan.jpg را بارگذاری کرد ‏(https://www.bartarinha.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-30/258887-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86)
     
‏۱۴:۱۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:Tazie ashora.jpg را بارگذاری کرد ‏(https://www.lenzak.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/)
     
‏۱۴:۱۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:GEL MALI DAR MOHARRAM.jpg را بارگذاری کرد ‏(https://www.lenzak.com/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/)
     
‏۱۳:۲۴ Fabbasi بحث مشارکت‌ها پرونده:حج مقبول.jpg را بارگذاری کرد ‏(حج مقبول نوشته ابوالحسن حسینی دیانی)
     
‏۱۳:۰۳ Rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:Emam hossein.jpg را بارگذاری کرد ‏(https://www.honaronline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-1/106127-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5)
     
‏۱۲:۵۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها پرونده:Mosibat Karbala.jpg را بارگذاری کرد ‏(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1393/08/05/541241/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%84%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA)
     ‏۱۴:۳۳  امام حسین علیه‌السلام‏‏ ۶ تغییر تاریخچه +۶۶۷ [Rezapour‏ (۶ بار)]
     
‏۱۴:۳۳ (کنونی | قبلی) ۰ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏موضع‌گیری در برابر اقدامات معاویه) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۴:۱۷ (کنونی | قبلی) +۷۹ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏سوگواری) برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۲۴ (کنونی | قبلی) +۲۸ Rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۳:۲۳ (کنونی | قبلی) −۱ Rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
     
‏۱۳:۱۲ (کنونی | قبلی) +۳۸۵ Rezapour بحث مشارکت‌ها برچسب: ویرایشگر دیداری
     
‏۱۲:۵۲ (کنونی | قبلی) +۱۷۶ Rezapour بحث مشارکت‌ها (←‏همسران و فرزندان) برچسب: ویرایشگر دیداری
نو    ‏۱۳:۵۸  نقد و نقادی در قرآن تفاوتتاریخچه +۱۲٬۵۷۴ Fabbasi بحث مشارکت‌ها (ایجاد مدخل: نقد و نقادی در قرآن)
     ‏۱۳:۲۸  نشانه‌های حج مقبول‏‏ ۴ تغییر تاریخچه +۸۴۰ [Fabbasi‏ (۴ بار)]
     
‏۱۳:۲۸ (کنونی | قبلی) −۱۶ Fabbasi بحث مشارکت‌ها
 جز   
‏۱۳:۲۸ (کنونی | قبلی) +۱۰۸ Fabbasi بحث مشارکت‌ها (بارگذاری کتاب به نام حج مقبول)
 جز   
‏۱۳:۲۱ (کنونی | قبلی) −۱۵۹ Fabbasi بحث مشارکت‌ها (اضافه کردن منابع برای مطالعه)
 جز   
‏۱۳:۰۱ (کنونی | قبلی) +۹۰۷ Fabbasi بحث مشارکت‌ها (اضافه کردن روایتی به رشد معرفت در حج. اضافه کردن جستار)
نو    ‏۱۲:۲۰  بحث:نشانه‌های حج مقبول تفاوتتاریخچه +۳۵۷ A.rezapour بحث مشارکت‌ها (صفحه‌ای تازه حاوی «{{پب|rezapour}} در سوال آمده است «در آیات»؛ اما در جواب اشاره‌ای به آیات نشده است. کلا مدخل خیلی ضعیفی است. برخی مطالبش منبع ندارد.~~~~» ایجاد کرد)
 جز   ‏۱۲:۰۰  حدود آزادی در قرآن تفاوتتاریخچه +۴۹۷ Fabbasi بحث مشارکت‌ها
نوجز   ‏۱۱:۳۳  بمب‌گذار حادثه هفت تیر تفاوتتاریخچه +۶۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عاملان حادثه هفت تیر) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۱:۳۳  بمب‌گذار واقعه هفت تیر تفاوتتاریخچه +۶۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عاملان حادثه هفت تیر) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۱:۳۳  عامل واقعه هفت تیر تفاوتتاریخچه +۶۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عاملان حادثه هفت تیر) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۱:۳۳  عاملان واقعه هفت تیر تفاوتتاریخچه +۶۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عاملان حادثه هفت تیر) برچسب: تغییر مسیر جدید
نوجز   ‏۱۱:۳۳  عامل حادثه هفت تیر تفاوتتاریخچه +۶۲ Rezapour بحث مشارکت‌ها (تغییرمسیر به عاملان حادثه هفت تیر) برچسب: تغییر مسیر جدید