دوره جمع‌آوری و تبویب حدیث شیعه

از ویکی پاسخ
سؤال

دوره جمع‌آوری و تبویب حدیث شیعه از چه زمانی آغاز شده است و شامل چه کتاب‌هایی می‌شود؟

دوره جمع و تبویب با آغاز غیبت صغری شروع می‌شود و تا دوره صفویه تداوم می‌یابد، در نگاه کلی می‌توان این دوره را با دو شخصه شناخت:

کتب اربعه

  • الاستبصار، این کتاب نیز از شیخ طوسی است. روایت‌های استبصار ۵۵۱۱ در ۹۲۵ باب است، این کتاب در چهار جلد منتشر شده است.[۳]

کتب دعا و زیارت


مطالعه بیشتر

  • آشنایی با متون حدیث و نهج البلاغه، مهدی مهریزی، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۷۷.
  • علم الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷.

منابع

  1. مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ص۷۷.
  2. علم الحدیث، ص۷۸.
  3. مهریزی، مهدی، آشنایی با متون حدیث، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۹۹–۱۰۱.
  4. آقابزرگ تهرانی، الذریعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، ج۶، ص۲۲۹–۲۳۰.