دوره تدوین مجموعه‌های حدیثی شیعه

از ویکی پاسخ
سؤال

تدوین مجموعه‌های حدیثی شیعه متعلق به چه زمانی است و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود؟

دوره تدوین دوره گردآوری مجموعه‌های حدیثی است که روایات ائمه را در کتاب‌هایی جمعاوری نموده است. این مجموعه‌های روایی مشتمل بر روایات فقهی، عقائد، تفسیر قرآن، مسائل اخلاقی و برخی دعاها می‌شود. این آثار از لحاظ نوع روایات و موضوع‌بندی یا در آثار مختلف و یا در باب‌های خاصی دسته‌بندی شده است. در دوران جدید نیز آثار و برنامه‌هایی چون دسته‌بندی‌های خاص روایی و نیز استفاده از نرم‌افزارها جهت تسریع دسترسی طراحی شده است.

تدوین مجموعه‌های حدیث

دوره تدوین مجموعه‌های حدیثی را می‌توان با دو مشخصه کلی معرفی کرد:

گردآوری مجموعه‌های حدیثی

گردآوری روایات تفسیر

موضوع آثار دوره تدوین

موضوع مجموعه‌های این دوره به چند دسته تقسیم‌بندی شده است:

 • مسائل اخلاقی؛ مانند برخی جلدهای بحار الانوار، محجه البیضاء و قسمت‌هایی از اصول کافی؛

آثار دوره معاصر

در تاریخ معاصر تشیع نیز کارهای مناسبی به صورت فردی و گروهی آغاز شده که می‌شود به آن‌ها اشاره نمود:

 • معجم نویسی و راهنما سازی؛
 • تصحیح و تحقیق؛
 • سند نویسی؛
 • گزیده نویسی؛
 • واحدسازی کتب و مجموعه‌های حدیثی؛
 • پالایش احادیث؛
 • برنامه های رایانه در خدمت حدیث.[۴]

در نتیجه از ائمه آثار و معارف زیادی در موضوعات مختلف، در مجموعه‌های در دسترس به یادگار مانده است.


مطالعه بیشتر

 • مجله علوم حدیث، سید احمد میر عمادی، ص۲۷۳–۲۸۱ شماره ۲
 • آشنایی با متون حدیث، مهدی مهریزی – بخش دو ص۳۷–۱۴۰.
 • سیر حدیث در اسلام سید احمد میرخانی ـ تمام کتاب.
 • علم الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، ص۷۰–۱۰۰.


منابع

 1. آغا بزرگ تهرانی، الذریعه، تهران، المکتبه الاسلامیه، ج۶، ص۲۲۹–۲۳۰.
 2. مهریزی، مهدی، آشنایی با متون حدیث، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص۱۱۲ – ۱۲۲.
 3. نخبه التفاسیر، مرکز تفسیر القرآن فی الحوزه العلمیه، ج۱، ص۵.
 4. مجله حوزه، ش۱۳، ص۱۶۴ و ش۱۴، ص۱۶۱؛ مجله نور علم، ش۲۲، ص۱۳۵.