تفاوت جایگاه حدیث نزد شیعه و اهل‌سنت

از ویکی پاسخ
سؤال

تمایز تدوین حدیث در میان شیعیان و اهل سنت چیست؟

حدیث نزد شیعه از ویژگی‌هایی برخوردار بوده که سبب امتیاز آن نسبت به حدیث نزد اهل سنت شده است. این ویژگی‌ها را می‌توان به اختصار چنین بیان نمود.

  • فراتر بودن دایره حدیث و معارف نزد شیعه، نسبت به اهل سنت. شیعیان براساس آموزه‌های کتاب و سنت پیامبر، بر این باورند، که عدد معصومان چهارده تن است و قول، فعل و تقریر (تأیید عمل افراد) آنان به یک میزان، از اعتبار و حجّیت برخوردار است. بنابراین دوره دسترسی به معصوم، نزد شیعه تا پایان قرن سوم ادامه دارد درحالی‌که بر اساس اعتقاد اهل سنت با رحلت پیامبر(ص) دسترسی به معصوم(ع) از بین می‌رود.
  • کتابت و نشر حدیث هیچ‌گاه توسط شیعیان متوقف نشده است. براساس تعلیم پیامبر(ص) و ائمه(ع)، در همه دوره‌ها کتابت حدیث رواج داشته و امامان معصوم(ع) خود نیز در این امر پیشگام بوده و یاران خود را بدان توصیه می‌کردند.
  • شیعیان از ابتداء تلاش کردند که کتب و مجموعه‌های حدیثی و معارفی را با سلسله اسناد نگهداری کنند و گاه در این راه شکنجه‌های زیادی را برای حفظ کتاب‌ها و احادیث ائمه(ع) تحمل می‌کردند که در تاریخ به نام ابن ابی عمیر، محمد بن یونس بن عبدالرحمان و ... در این زمینه اشاره شده است.[۱]مطالعه بیشتر

  • مجله علوم حدیث، سید احمد میر عمادی، ص۲۷۳–۲۸۱ شماره ۲
  • آشنایی با متون حدیث، مهدی مهریزی – بخش دو ص۳۷–۱۴۰.
  • سیر حدیث در اسلام سید احمد میرخانی ـ تمام کتاب.
  • علم الحدیث، کاظم مدیر شانه‌چی، ص۷۰–۱۰۰.


منابع

  1. کشی، رجال کشی، قم، جامعه مدرسین، ص۳۲۶، شماره۸۷۸.