گریه امام زمان(ع) برای امام حسین(ع)

سؤال

از کجا گفته شده که امام زمان(ع) همیشه برای مصیبت جدش امام حسین(ع) گریه می‌کند؟

درگاه‌ها
امام حسین.png


گریه امام زمان(ع) برای امام حسین(ع) از قسمتی از زیارت ناحیه مقدسه استنباط شده که امام زمان(ع) از گریه و اندوه همیشگی خود برای جدش امام حسین(ع) یاد کرده است.[۱]

زیارت ناحیه مقدسه زیارتی است که در آن امام زمان(ع) جدش امام حسین(ع) را زیارت کرده و مصائب امام(ع)، یاران و خانواده‌اش در کربلا را برشمرده و از غم و اندوه خود برای آنان سخن گفته است.[۲] در قسمتی از این زیارت‌نامه آمده است:

منابع

  1. سنگری، محمدرضا، سلام موعود: بیان تحلیلی و توصیفی از زیارت ناحیه مقدسه، قم، نشر یاقوت، ۱۳۸۱ش، ص۵.
  2. سنگری، سلام موعود، ص۵-۷؛ نیز: محمدی ری‌شهری، محمد، دانشنامه امام حسين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاریخ، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۸۸ش، ج۱۲، ص۲۷۱.
  3. مشهدی، ابوعبدالله محمد بن جعفر، المزار الکبیر، تحقیق جواد القيومی الاصفهانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق، ص۵۰۱.