کتابشناسی امام کاظم(ع)

سؤال

کتاب‌هایی درباره زندگی امام موسی کاظم(ع) معرفی کنید.

کتاب‌های فارسی

 • امام موسی بن جعفر(ع) اسطورهٔ مبارزه و قهرمان مقاومت و پایداری، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، قم، انتشارات نوید اسلام، بی‌تا، رقعی، ۲۸۶ص.
 • امام موسی کاظم(ع)، مصطفی زمانی، قم، بنیاد فرهنگی اسلام، ۱۳۷۰ش، رقعی، ۱۴۷ص.
 • امام موسی کاظم(ع) (گروه کودکان و نوجوانان)، بازنویسی: مهدی رحیمی، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۷۴ش، رقعی، ۹۲ص.
 • امام موسی کاظم(ع)، سید کاظم ارفع، تهران، مؤسسهٔ انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۷۰ش، رقعی، ۶۷ ص.
 • بدایع الانوار فی احوال سابع الائمة الاطهار، میرزا سید مهدی حسینی وکیل ملقب به بدایع‌نگار (درگذشته ۱۲۷۹ ق)، چاپ سنگی، تهران، ۱۳۰۶ ق، وزیری، ۳۴۱ص.
 • بر امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) چه گذشت؟ سید محمد حسن موسوی کاشانی، قم، انتشارات زاهدی، ۱۳۷۳ش/ ۱۴۱۵ق، وزیری، ۲۲۳ص.
 • پرواز در زنجیر: داستان زندگی امام کاظم(ع)، رضا شیرازی، تهران، انتشارات پیام آزادی، ۱۳۷۲ش، رقعی، ۱۲۵ص (مصور، ویژهٔ نوجوانان).
 • پیشوای آزاده امام کاظم(ع)، مهدی پیشوایی، قم، انتشارات توحید، بی‌تا، رقعی، ۲۴۲ص.
 • پیشوای هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع)، گروه نویسندگان، قم، مؤسسهٔ در راه حق، ۱۳۷۲ش، رقعی، ۵۲ص، (این کتاب به عربی، ترکی و اردو ترجمه شده است).
 • تحفة الموسویه (قصیده‌ای در مدح امام کاظم)، محمدرضا شیرازی حائری، نجف، ۱۳۴۲ق، ۱۶ص.
 • تحلیلی از اوضاع زمانی امام موسی کاظم(ع)، علی گلزاده غفوری، تهران، انتشارات پرتو، بی‌تا، رقعی، ۱۱۶ص.
 • تحلیلی از زندگی امام کاظم(ع)، باقر شریف قرشی، ترجمهٔ محمدرضا عطایی، مشهد، کنگرهٔ جهانی امام رضا(ع)، ۱۳۶۸ش، وزیری، ۲ج، ۵۸۵ص به‌اضافه ۶۸۰ص.
 • ترجمهٔ جلد ۴۸ بحارالانوار (زندگانی امام موسی کاظم)، محمدباقر مجلسی، ترجمهٔ موسی خسروی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۹۶ق، وزیری، ۳۰۰ص.
 • تعالیم امام هفتم به زبان دعا و حدیث، شیخ حسن کافی (درگذشته ۱۴۱۵ق)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲ش، رقعی، ۲۵۴ص.
 • جامع الانساب در احوال اولاد و احفاد امام موسی کاظم(ع)، سید محمدعلی روضاتی اصفهانی، اصفهان، بی‌نا، ۱۳۳۵ش.
 • چهل حدیث در فضائل و کلمات امام موسی کاظم(ع)، تدوین: مؤسسهٔ نشر حدیث اهل‌البیت(ع) و خانهٔ کتاب ایران، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش، پالتویی، ۷۰ص.
 • حضرت امام موسی کاظم(ع)، میر ابوالفتح دعوتی، قم، انتشارات شفق، بی‌تا، وزیری، ۳۲ص (مصور، ویژهٔ نوجوانان، این کتاب به عربی هم ترجمه شده است).
 • حضرت امام موسی کاظم(ع)، سید مهدی آیت‌اللهی (دادور)، قم، انتشارات جهان‌آرا، ۱۳۶۲ش، وزیری، ۳۶ص (مصور، ویژهٔ نوجوانان، این کتاب به‌عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است).
 • حضرت امام موسی کاظم(ع) در شکنجه‌گاه، عبدالامیر فولادزاده، تهران، انتشارات اعلمی، ۱۳۵۹ش، وزیری، ۳۲ص (مصور، ویژهٔ نوجوانان).
 • حضرت موسی کاظم، فضل‌الله کمپانی (درگذشته ۱۴۱۴ق)، تهران، انتشارات مفید، ۱۳۶۰ش، وزیری، ۲۸۰ص.
 • داستان‌های زندگی از حضرت امام موسی بن جعفر(ع)، سید رضا تقوی دامغانی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۴۰۹ق/۱۳۶۸ش، پالتویی، ۱۳۳ص.
 • زندگانی امام هفتم حضرت امام کاظم(ع)، نوشتهٔ هیئت تحریریهٔ مؤسسهٔ در راه حق، ساده‌نویسی: دفتر تحقیق و تألیف کتب درسی، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سوادآموزی، ۱۳۵۷ش، رقعی، ۳۷ص.
 • زندگانی امام موسی کاظم(ع)، اکبر نواب شیرازی، شیراز، بی‌نا، رقعی، ۲۰۰ص.
 • زندگانی حضرت امام موسی کاظم(ع)، عمادالدین حسین اصفهانی مشهور به عمادزاده (۱۳۲۵–۱۴۱۰ق) تهران، شرکت سهامی طبع کتاب، ۱۳۸۱ق، وزیری، ۲ ج، ۴۵۵ به‌اضافه ۴۷۲ص.
 • زندگانی حضرت موسی بن جعفر، ابوالقاسم سحاب (۱۳۰۴–۱۳۷۶ق)، تهران، بی‌نا، ۱۳۷۰ق، رقعی، ۱۹۲ص.
 • زندگی حضرت موسی بن جعفر، هاشم معروف حسنی، ترجمهٔ عباس خاتمی، تهران، دبیرستان موسی بن جعفر(ع)، ۱۴۱۲ق/۱۳۷۰ش، رقعی، ۵۶ص. سخنان باب‌الحوائج حضرت موسی بن جعفر(ع)، تهران، انتشارات عالمشاه، ۱۳۴۲ش، رقعی، ۶۶ص.
 • سخنان حضرت موسی بن جعفر(ع)، سید محمدتقی حکیم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۱ش، رقعی، ۱۹۶ص.
 • سرچشمه‌های نور درباره حضرت امام کاظم(ع)، گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ، ترجمهٔ واحد تدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۷ش، جیبی.
 • سیری در زندگانی امام هفتم(ع)، سید عبدالرسول حجازی، تهران، کانون انتشار، ۱۳۵۱ش، رقعی، ۳۱۶ص.
 • شجرهٔ طیبه در احوال امام کاظم(ع) و فرزندان آن حضرت، میرزا محمدعلی خان نواب‌الدوله، فرخ‌آباد هند، ۱۳۱۴ق/۱۸۹۶ م.
 • شخصیت حضرت رضا(ع) و موسی الکاظم، احمد مغنیه، ترجمهٔ سید جعفر غضبان، تهران، انتشارات اردیبهشت، ۱۳۳۸ش، رقعی، ۲۰۰ص.
 • صحیفة الکاظمیة، ترجمه و تألیف غلامرضا اکبری، مشهد، کنگرهٔ جهانی امام رضا(ع)، ۱۳۷۳ش، وزیری، ۴۲۳ص (در این کتاب، دعاها و مناجات‌های امام کاظم جمع و ترجمه گردیده است).
 • غریو سرخ جسر: نگاهواره‌ای به شهادت امام موسی کاظم(ع)، سینا واحد، تهران، انتشارات الهام، ۱۳۵۷ش/۱۳۹۸ق، رقعی، ۲۸ص.
 • فرهنگ فرزانگی (پیام امام کاظم به هشام بن حکم دربارهٔ خرد و خردورزی)، م. ناصر، تهران، انتشارات دارالحدیث، ۱۳۷۵ش، رقعی، ۸۷ص.[۱]
 • حکمت‌های کاظمی، جواد محدثی، مشهد، آستان قدس رضوی (شرکت به نشر)، ۱۳۹۰ش، رقعی، ۹۵ص.
 • زندگانی حضرت امام موسی کاظم(ع)، موسی خسروی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۴ش، ۱۳۰ص.
 • بررسی احوال فرزندان امام موسی کاظم(ع) و نقش آنها در تاریخ تشیع، سید یاسین زاهدی، قم، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۳۹۰ش، ۲۸۹ص.[۲]

کتاب‌های عربی

 • آثار و برکات الامام الکاظم فی دار الدنیا، سید هاشم ناجی موسوی جزایری، قم، بی‌نا، ۱۴۱۸ق/۱۳۷۶ش.
 • احسن التراجم لاصحاب الامام موسی الکاظم، عبدالحسین شبستری، مشهد، کنگرهٔ جهانی امام رضا(ع)، ۱۴۰۹-۱۴۱۰ق، وزیری، ۲ج، ۴۶۹ به‌اضافه ۴۳۷ص.
 • الامام السابع من ائمة اهل البیت، محمد حسن قبیسی عاملی، بیروت، بی‌نا، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م، وزیری، ۷۶ص.
 • الامام الکاظم، شیخ عفیف نابلسی، بیروت، الدار الاسلامیه، ۱۴۱۲ق.
 • الامام الکاظم فی الشعر العربی، اسماعیل خفاف، مشهد، کنگرهٔ جهانی امام رضا(ع)، ۱۳۷۳ش، وزیری، ۳۵۰ص (در این کتاب، اشعار شعرای عرب پیرامون امام کاظم گرد آمده است).
 • الامام الکاظم قدوة و اسوه، سید محمدتقی مدرسی، تهران، المرکز الثقافی الاسلامی، ۱۳۶۵ش/ ۱۹۸۵م، رقعی، ۹۶ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است).
 • الامام موسی الکاظم، علی محمد علی دخیل، بیروت، دار التراث الاسلامی، ۱۳۹۴ق، جیبی، ۱۶۰ص.
 • الامام موسی الکاظم، سید مهدی آیت‌اللهی، ترجمهٔ کمال السید، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۷۴، وزیری، ۳۶ص (مصور، ویژهٔ نوجوانان، از سری «مع المعصومین»، این کتاب فارسی بوده و به عربی، انگلیسی، ترکی، اردو، فرانسوی و تاجیکی ترجمه شده است).
 • الامام موسی بن جعفر الکاظم، سید عبدالودود امین، مراجعه و تقدیم شیخ عفیف نابلسی، کویت، دار التوجیه الاسلامی، ۱۴۰۰ق (از سری «الائمة الاثناعشر، بطولة و جهاد، ۷»).
 • الثائر و السجن: دراسة فی حیاة الامام الکاظم، حسن موسی الصفار، تهران، دار البصائر، ۱۴۰۵ق/۱۳۶۳ش، رقعی، ۱۳۶ص.
 • حیاة الامام موسی بن جعفر (دراسة و تحلیل)، باقر شریف قرشی، نجف، مطبعة الآداب، بی‌تا، وزیری، ۲ ج، ۵۰۰ص به‌اضافه ۵۷۶ ص (این کتاب به فارسی ترجمه شده است و یکی از بهترین کتاب‌ها دربارهٔ امام کاظم به‌شمار رفته است).[۳]

منابع

 1. انصاری قمی، ناصرالدین، كتابشناسی امام كاظم(ع)، قم، بوستان كتاب قم ( انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم)، ۱۳۸۸ش، ص۲۱-۲۶.
 2. «کتاب‌هایی درباره امام موسی کاظم(ع)»، در تارنمای خبرگزاری ایمنا، درج: ۲۹ تیر ۱۴۰۱، بازدید: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳.
 3. انصاری قمی، كتابشناسی امام كاظم(ع)، ص۱۳-۲۰.