فهرست شهیدان کربلا

سؤال

آیا فهرستی از نام شهیدان کربلا در دست است؟

درگاه‌ها
امام حسین.png


شهیدان بنی‌هاشم (۱۸ نفر)

در واقعه کربلا، هفت فرزند امام علی(ع) به شهادت رسیدند. همچنین سه فرزند از امام حسن(ع)، دو فرزند از امام حسین(ع)، دو فرزند از حضرت زینب و پنج فرزند و نوه از عقیل برادر امام علی(ع) به شهادت رسیدند.

 • حسین بن علی بن ابی‌طالب
 • عباس بن علی بن ابی‌طالب
 • عبدالله بن علی بن ابی‌طالب
 • ابوبکر بن علی بن ابی‌طالب
 • عثمان بن علی بن ابی‌طالب
 • جعفر بن علی بن ابی‌طالب
 • محمد بن علی بن ابی‌طالب
 • علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (علی اکبر)
 • عبدالله بن حسین علی بن ابی‌طالب (علی اصغر)
 • قاسم بن حسن بن علی بن ابی‌طالب
 • عبدالله بن حسن بن علی بن ابی‌طالب
 • ابوبکر بن حسن بن علی بن ابی‌طالب
 • جعفر بن عقیل بن ابی‌طالب
 • عبدالرحمان بن عقیل بن ابی‌طالب
 • عبدالله بن عقیل بن ابی‌طالب
 • محمد بن ابی‌سعید بن عقیل بن ابی‌طالب
 • عبدالله بن مسلم بن عقیل بن ابی‌طالب
 • محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب
 • عون بن عبدالله بن جعفر بن ابی‌طالب[۱]

شهیدان غیر بنی‌هاشم (۵۸ نفر)

 • مُسلم بن عَوسَجه اسدی
 • انس بن حارث کاهلی
 • عبدالرحمن بن عبد رب انصاری
 • عمار بن ابی‌سلامه هَمْدانی
 • نُعیم بن عَجْلان انصاری
 • ابوثُمامه صائِدی
 • حبیب بن مظاهر
 • یزید بن زیاد بن مُهاصِر کندی
 • زاهر غلام عمرو بن حَمِق
 • سعد بن حارث خُزاعی
 • عبدالله بن عُمَیر کَلْبی
 • نافع بن هلال بجلی
 • یزید بن زیاد بن مهاصر کندی
 • ام‌وهب بنت عبد
 • انس بن حارث کاهلی
 • یزید بن مغفل جعفی
 • بریر بن خضیر همدانی
 • بشیر بن عمرو حضرمی
 • جابر بن حارث سلمانی
 • جُنَادة بن حارث
 • جُندَب بن حجیر
 • حجاج بن مسروق جعفی
 • حر بن یزید ریاحی
 • حلّاس بن عمرو
 • حنظلة بن اسعد شبامی
 • جون بن حوی
 • رُمَیث بن عمرو
 • زاهر غلام عمرو بن حَمِق
 • زهیر بن سلیم ازدی
 • زُهَیر بن قَین بَجَلی
 • سعد غلام عمرو بن خالد صیداوی
 • سعید بن عبدالله حنفی
 • سُوَید بن عمرو
 • سیف بن حارث بن سریع همدانی
 • سیف بن مالک
 • شَبیب بن عبدالله نَهشَلی
 • شَوذَب
 • ضرغامة بن مالک تغلبی
 • عابس بن ابی شبیب شاکری
 • عامر بن مسلم عبدی
 • عبدالرحمان بن عبدالله اَرحَبی
 • عبدالرحمن بن عزره غفاری
 • عبدالله بن عُمَیر کَلْبی
 • عبدالله بن یزید بن نَبیط عبدی
 • عبیداللّه بن یزید بن نَبیط عبدی
 • عمار بن حسان طایی
 • عمرو بن خالد صیداوی
 • عمرو بن ضُبَیعَه
 • عمرو بن قَرَظَه انصاری
 • قاسط بن زهیر تغلبی
 • کِنانة بن عتیق
 • مالک بن عبدالله بن سریع هَمْدانی
 • مُجَمِّع بن عبدالله عائِذِی
 • مسعود بن حَجّاج
 • مسلم بن کثیر ازدی
 • مُنجِح بن سهم
 • نافع بن هلال بجلی
 • یزید بن ثبیط عبدی[۲]

منابع

 1. محمدی ری‌شهری، محمد و همکاران، شهادت‌نامه امام حسین(ع)، ترجمه گروه مترجمان، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحديث، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۹۳-۲۹۴.
 2. محمدی ری‌شهری، شهادت‌نامه امام حسین(ع)، ج۲، ص۱۲-۱۲۷.