عدم حضور ابوبکر و عمر در غسل و کفن پیامبر(ص)

سؤال
طبق مدارک اهل سنت، آیا ابوبکر و عمر در غسل و کفن پیامبر(ص) شرکت داشتند؟


منابع اهل‌سنت به عدم حضور ابوبکر و عمر هنگام غسل و کفن پیامبر اسلام(ص) اشاره کرده و آورده‌اند که آنها در سقیفه بنی‌ساعده مشغول تعیین خلیفه بعد از پیامبر(ص) بودند. امام علی(ع) به همراه چند نفر دیگر مانند اسامه بن زید، عباس بن عبدالمطلب و پسرانِ عباس با نام‌های فضل و قُثَم به کفن کردن رسول خدا(ص) پرداخته و ایشان را در دو قطعه پارچه صحاری (یَمَنی) و یک قطعه سرتاسری پیچیدند.[۱]

طبری از مورخان مشهور اهل‌سنت در بیان جزئیات حادثه آورده که عمر، وفات پیامبر(ص) را انکار کرد و کسانی که به وفات پیامبر(ص) اشاره می‌کردند را تهدید به کشتن نمود؛ تا اینکه با سخنان ابوبکر، وفات پیامبر را پذیرفت. سپس ابوبکر و عمر متوجه حضور انصار در سقیفه بنی‌ساعده شده و به همراه ابو عبیده جراح به سقیفه رفتند.[۲] طبری نقل می کند که علی بن ابی‌طالب و تعدادی دیگر عهده‌دار غسل پیامبر شدند.[۳] ابن‌سعد مورخ قرن سوم نیز در الطبقات الکبری به سندهای مختلف روایت کرده که پیامبر اکرم(ص) را علی(ع) با کمک عباس، فضل، قثم و اسامه غسل دادند.[۴]

جستارهای وابسته

حضور ابوبکر و عمر در دفن پیامبر(ص)منابع

  1. ابن خلدون، العبر، ترجمه، آیتی، عبد المحمد، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳ش، چاپ اول، ج۱، ص۴۷۰.
  2. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده، ابو القاسم، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵ش، چاپ پنجم، ج۴، ص۱۳۲۸–۱۳۲۷.
  3. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ترجمه پاینده، ابو القاسم، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵ش، چاپ پنجم، ج۴، ص۱۳۳۸.
  4. محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ترجمه مهدوی دامغانی، محمود، تهران، فرهنگ و اندیشه، ۱۳۴۷ش، ج۲، ص۲۷۰–۲۴۸.