عدالت موجب همدلی است

از ویکی پاسخ
سؤال

مراد از جمله «و العدل تنسیقاً للقلوب» که در خطبه حضرت زهرا(س) آمده است؟

درگاه‌ها
حکومت دینی.png


«عدالت موجب همدلی است؛ الْعَدْل تَنْسِیقاً لِلْقُلُوب» تعبیری است از حضرت زهرا(س) که در خطبه ایشان در مقابل خلیفه اول گفته شد. مقصود از این تعبیر این است که عدالت در جامعه موجب از بین رفتن کینه‌ها، رفع آشوب‌ها و بی‌نظمی‌های اجتماعی می‌شود.[۱]

از نظر برخی محققان، منظور حضرت زهرا(س) از این عبارت این است که نتیجه عدالت‌ورزی اعتماد، تفاهم و همبستگی میان افراد، حکومت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر خواهد بود. برخلاف عدالت، که موجب هماهنگی بین دل‌ها می‌شود، ظلم موجب گسسته‌شدن نظام جامعه و رو در رویی طبقات مختلف، حکومت‌ها و ملت‌ها می‌شود.[۲]

منابع

  1. حسینی زنجانی، عزالدین، شرح خطبه حضرت زهرا علیها السلام، قم، بوستان کتاب، ۱۳۹۱ش، ص۳۶۲.
  2. منتظری، حسینعلی، خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام و ماجرای فدک، تهران، خرد آوا، ۱۳۸۷ش، ص۱۱۰–۱۱۱.