جایگاه امام جماعت در رساله حقوق

از ویکی پاسخ
سؤال
جایگاه و حقوق امام جماعت در رساله حقوق امام سجاد(ع) چیست؟
درگاه‌ها
حوزه-و-روحانیت.png


امام سجاد(ع) در رساله حقوق، امام جماعت را واسطه بین مأموم (افراد اقتدا کننده) و خداوند می‌داند. از نگاه امام سجاد(ع)، امام جماعت از طرف مأموم با خداوند سخن می‌کند. او برای امام جماعت، دعا می‌کند و معتقد است اگر در نماز نقصی باشد، او مقصر است و مأموم شریک این تقصیر نیست. امام جماعت سپر دیگران است و نماز آن‌ها در پناه نماز او است، از این جهت امام حقی بر گردن اقتدا کنندگان دارد و باید از او تشکر کرد.

متن روایتمطالعه بیشتر

  • شرح رساله الحقوق امام سجاد، علی محمد حیدری نراقی، ص۳۶۲.
  • شرح رساله الحقوق امام سجاد، السید علی القبانجی، ص۱۷۰.


منابع

  1. رساله حقوق امام سجاد(ع) بخش حقوق امام جماعت