دعا پیش و پس از صرف غذا

از ویکی پاسخ
سؤال

چه دعاهایی پیش و پس از صرف غذا خوانده می‌شود؟

دعاهایی از پیامبر(ص) و امامان(ع) قبل از غذا خوردن و پس از پایان سفره، نقل شده است. برخی از این دعاها عبارتند از:

  • گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در آغاز و حمد و سپاس خدا در پایان؛ امام علی(ع) می‌فرماید: هر که هنگام شروع به خوردن غذا یا نوشیدنی، نام خدا را به زبان آورد و در پایان، خدا را حمد و سپاس گوید، هرگز درباره نعمت آن غذا از او سؤال نخواهد شد.[۱]
  • امام سجاد(ع) وقتی غذایی را پیش رویش قرار می‌دادند، می‌فرمود:

و هنگامی سفره برداشته می‌شد، می‌فرمود:منابع

  1. نگاه کنید به کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۲۹۴.
  2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۲۹۴.
  3. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۲۹۴.
  4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش، ج۶، ص۲۹۴.