درخت سدر بهشتی

از ویکی پاسخ
سؤال
منظور از درخت سدر در آیه ۲۸ سوره واقعه چیست؟ این درخت در بهشت چه ویژگی‌هایی دارد؟


درخت سدر

درخت سِدْر یا درخت کُنار[۱] درختی که سایه آن، یکی از نعمت‌های بهشتی برای اصحاب یمین شمرده شده[۲] و در آیه ۲۸ سوره واقعه از آن یاد شده است.

درخت سدر دارای میوه‌ای اندک و سایه بسیار[۳] و نوع بیابانی آن، دارای خارهای زیاد است.[۴] بر اساس آیه ۲۸ سوره واقعه، درخت سدر در بهشت بدونِ خار است. در حدیثی نیز پیامبر(ص)، درختان سدرِ بهشتی را چنانکه در قرآن آمده بدون خار توصیف کرده است. به گفته وی، این درختان به جای هر خار، دارای میوه‌ای است که از ۷۲ ماده غذایی تشکیل شده است.[۵]

آیه و ترجمه


منابع

  1. بستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، ۱۳۷۵ش، ص۴۸۱.
  2. سوره واقعه، آیه ۲۸.
  3. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۰۳.
  4. ازدی، عبدالله بن محمد، کتاب الماء، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۱۸.
  5. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ اول، ۱۳۷۴ش، ج۲۳، ص‏۲۲۰.