منابع مطالعاتی برای شناخت امام علی(ع)

سؤال

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حضرت علی(ع) چند منبع جامع و فارسی معرفی کنید.

درگاه‌ها
درگاه غدیر.png


کتاب‌های ذیل برای مطالعه معرفی می‌شود:

 • خلاصه عبقات الانوار (حدیث ثقلین)، میر حامد حسین هندی و تلخیص و تقریب سید علی میلانی، ترجمه سید حسن افتخارزاده، انتشارات نباء.
 • رهبری امام علی(ع) در قرآن و سنت، ترجمه المراجعات، سید عبدالحسین شرف الدین موسوی عاملی، مترجم محمد جعفر امامی، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۸۶ش.
 • پژوهشی در معارف امامیه، در ۲ جلد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۰ش، فروشگاه شماره ۳، تهران، مؤلف، علی رضا مسجد جامعی.
 • مجموعه آثار، ج۲، مقدمه جهان بینی اسلامی، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران.
 • مجموعه آثار، ج۴، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا، تهران.
 • برگزیده جامع از «الغدیر علامه امینی»، (فارسی)، محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم.
 • شیعه در اسلام، محمد حسین طباطبائی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران.
 • امام‌شناسی (۱۸ جلد)، سید محمد حسین حسینی طهرانی، در زمینه‌های عصمت ائمه(ع)، فضائل امام علی(ع)، ولایت، غدیر، شیعه، مکتب علمی امام جعفر صادق(ع) صحیفه سجادیه، انتشارات حکمت.
 • مناقب امام علی(ع)، ابن مغازلی شافعی، دارالاضواء، ترجمه سید جواد مرعشی نجفی، قم.
 • امام علی صدای عدالت انسانی، ۶ جلد، جرج جرداق، مترجم، مصطفی زمانی، انتشارات فراهانی، تهران.
 • علی در کتب اهل سنت (ترجمه خلاصه‌ای از کتاب «فضائل خمسه»)، مترجم م ب م هـ، بی تا، قم.

منابع