فهرست آثار رجالی شیعه

سؤال

آثار رجالی شیعه چه کتابی هستند؟


رجال نَجاشی، رجال کَشی، رجال طوسی و فهرست طوسی از مهمترین منابع رجالی شیعه است که به کتب اربعه رجالی شیعه مشهور است. برخی، رجال ابن داوود، رجال ابن غضائری، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال و رجال بَرقی را به کتب اربعه رجالی اضافه کرده‌اند که اصول ثمانیه رجال نام دارد. از دیگر آثار رجالی می‌توان به کتاب‌های رجال السید بحرالعلوم، مجمع الرجال، خاتمه مستدرک الوسائل، معجم رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، اشاره کرد.

قرن سوم تا قرن هفتم

کتاب «رجال طوسی» از کتب اربعه رجالی اثر شیخ طوسی

رجال برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی (درگذشت ۲۷۴ق)، تصحیح سید کاظم موسوی میاموی و زیر نظر سیدجلال‌الدین محدث ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳ش.

رساله ابی غالب الزراری الی ابن ابنه، ابوغالب زراری، (درگذشت ۳۶۸ق)، تحقیق محمدرضا حسینی، قم، مرکز البحوث و التحقیقات الاسلامیه، ۱۴۱۱ق.

رجال ابن غضائری، ابن غضائری، (درگذشت ۴۵۰ق)، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۰.

رجال طوسی، شیخ طوسی، (درگذشت ۴۶۰ق). قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۷ق.

الفهرست طوسی، شیخ طوسی، (درگذشت ۴۶۰ق)، نجف، مکتبة المرتضویة، بی‌تا.

رجال نجاشی، احمد بن علی نجاشی، (درگذشت ۴۵۰ق)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۵.

رجال کشی، محمد بن عمر کشی، (درگذشت ۳۵۰ق)، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.

فهرست اسماء مشایخ الشیعة و مصنفیهم، منتجب الدین رازی، (درگذشت ۵۸۵ق)، تحقیق جلال الدین محدث ارموی، قم، کتابخانه عمومی آیة الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۳۶۶.

معالم العلماء، ابن شهر آشوب، (درگذشت ۵۸۸ق)، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۱۲.

رجال ابن داوود، ابن داوود حلی، (درگذشت ۷۰۷ق) نجف، المطبعة الحیدریة، ۱۳۹۲ق.

خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، علامه حلّی (درگذشت م۷۲۶)، مؤسسة نشر الفقاهة، ۱۴۱۷ق.

قرن دهم تا دوازدهم

کتاب «جامع الرواة» اثر
محمد بن علی اردبیلی

الوجیزة فی الرجال، محمدباقر مجلسی (درگذشت ۱۱۱۰ق)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۲۰ق.

زبدة الاقوال فی خلاصة الرجال، سید حسین بن کمال الدین ابرز حسینی حلی (قرن دهم و یازدهم قمری)، قم، دار الحدیث، ۱۳۸۶.

نقد الرجال، مصطفی تَفْرِشی (قرن دهم و یازدهم قمری)، قم، مؤسسه آل‌بیت، ۱۴۱۸ق.

حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، عبدالنبی جزائری، (درگذشت ۱۰۲۱ق)، مؤسسة الهدایة لاحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.

جامع الرواة، محمد بن علی اردبیلی، (قرن یازدهم)، بیروت، دار الأضواء، ۱۴۰۳ق.

مجمع الرجال، عِنایة الله قهپائی (قرن یازدهم)، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۴.

رجال السید بحرالعلوم (فوائد الرجالیه)، سید محمدمهدی بحرالعلوم طباطبایی (۱۱۵۵–۱۲۱۲)، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۳.

قرن چهاردهم تا اکنون

کتاب «کلیات فی علم الرجال» اثر آیت‌الله جعفر سبحانی

خاتمه مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، (چهاردهم) مؤسسة النشر الإسلامی،

مستدرکات رجال الحدیث، علی نمازی شاهرودی (قرن چهاردهم)، تهران، ۱۴۰۴ق.

منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال المعروف بالرجال الکبیر، محمد بن علی استرآبادی، قم، مؤسسة آل البیت، ۱۴۲۲ق.

تنقیح المقال فی علم الرجال، عبدالله مامقانی (قرن چهاردهم)، نجف، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، بی‌تا.

قاموس الرجال، محمد تقی شیخ شوشتری، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۸.

الکلیات فی علم الرجال، جعفر سبحانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.

معجم رجال الحدیث، آیت الله خویی. بی‌نا، بی‌جا، ۱۳۷۲.

معجم الثقات، ابوطالب تجلیل تبریزی، (معاصر) انتشارات جامه مدرسین حوزه علمیه قم.

آثار پیرامونی

آشنایی با کتب رجالی شیعه، محمدکاظم رحمان ستایش، تهران، سمت، ۱۳۸۵.

بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه، محمدکاظم رحمان ستایش، محمدرضا جدیدی نژاد، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۳.

مأخذ شناسی رجال شیعه، رسول طلائیان، قم، دار الحديث، ۱۳۸۱.

پراکندگی جغرافیایی رجال شیعه در ایران، علی اکبر امامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ، ۱۳۹۹.

نرم افزار كتابخانه رجال شیعه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.

جستارهای وابسته

منابع