فهرست آثار درباره انتظار بشر از دین

سؤال

در مورد انتظار بشر از دین، لیستی از منابع آن را برای مطالعه و تحقیق مرقوم فرمائید؟

انتظار بشر از دین از موضوعاتی است که کتاب‌ها و مقالات بسیاری در مورد آن نوشته شده است. در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:

 1. انتظار بشر از دین، جوادی آملی، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۰ش.
 2. راهنماشناسی، محمدتقی مصباح یزدی، قم، مرکز مدیریت حوزه علمیه، چاپ اول، ۱۳۶۷ش.
 3. مجموعه رسائل، سید محمدحسین طباطبایی، به کوشش سیدهادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۷۰ش.
 4. مجموعه مقالات، سید محمد حسین طباطبایی، به کوشش سید هادی خسروشاهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
 5. رسالت جهانی پیامبران، جعفر سبحانی، انتشارات مکتب اسلام، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.
 6. انتظار بشر از دین، عبدالله نصری، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
 7. انتظارات بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
 8. درآمدی بر کلام جدید، هادی صادقی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
 9. دین و چشم‌اندازهای نو، ترجمه غلامحسین توکلی، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
 10. دین پژوهی، میرچا الیاده، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۷۵ش.
 11. جستارهایی در کلام جدید، جمعی از نویسندگان انتشارات سمت و معاونت پژوهشی دانشگاه قم، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
 12. دین و نیازهای روانی انسان، حسن یوسفیان، رواق اندیشه، شماره ۱۰.
 13. المیزان و مسئله انتظار از دین، موسی صدر، پژوهشهای قرآنی، شماره ۱۰–۹.
 14. دین و سیاست، جمعی از پژوهشگران، مؤسسه فرهنگی ثقلین، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
 15. دین و دنیا، میزگرد، نامه فرهنگ، شماره ۱۶.
 16. نسبت دین و دنیا، گفتگو، قبسات، شماره ۲.
 17. متکلمان اسلامی و انتظار بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، الهیات و حقوق، شماره‌های ۸–۷.
 18. هدف دین، گفتگو با احمد فرامز قراملکی، اندیشه حوزه، شماره‌های ۳۶–۳۵.
 19. انتظار بشر از دین، محمود اصغری، اندیشه حوزه، شماره‌های ۳۶–۳۵.
 20. قلمرو دین و گستره پاسخگویی آن به نیازهای بشری، سیدحسین همایون، اندیشه حوزه، شماره‌های ۳۶–۳۵.
 21. چرایی نیاز بشر به دین، علی اکبر نوایی، اندیشه حوزه، شماره‌های ۳۶–۳۵.
 22. انتظار بشر از دین، جعفر سبحانی، کلام اسلامی، شماره‌های ۳۹ـ۴۰ـ۴۱.
 23. انتظار از دین یا دین پژوهان، محمد اخوان، کلام اسلامی، شماره ۴۷.

منابع