راهکارهای قرآن برای آرامش خانواده

سؤال

برای رسیدن خانواده به آرامش و آسایش، قرآن چه راه‌کارهایی را پیشنهاد می‌کند؟

قرآن برای رسیدن خانواده به آرامش راهکارهایی از جمله مودت و رحمت پیشنهاد داده که به معنای دوست داشتن یکدیگر و مهربانی کردن به یکدیگر است. رسیدن به کمال در کنار همدیگر، رفاه اقتصادی و آرامش دل‌ها با یاد خدا پیشنهادات دیگر قرآن بوده است.

قرآن هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده را رسیدن به آرامش دانسته است:﴿همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان‌تان مودّت و رحمت قرار داد.(روم:۲۱) ازدواج باید آرامش روح و زندگی را به همراه داشته باشد.[۱]

آرامش دل‌ها با یاد خدا

خانواده و جامعه با یاد خدا می‌توانند به آرامش دسترسی پیدا کنند: ﴿أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد!(رعد:۲۸)

مهر و محبت

نقش‌آفرینی زن در فرهنگ قرآن به عنوان مظهر جمال الهی در چهره انسان بوده است.[۲] قرآن، آرامش و آسایش زن و مرد را در قالب مودت به معنای دوستی و رحمت به معنای مهربانی بیان می‌کند: ﴿همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید. و در میان‌تان مودّت و رحمت قرار داد.(روم:۲۱) تفسیر نمونه «مودت» و «رحمت» را نقطه پیوند میان جامعه انسانى دانسته است.[۳] مودت در این آیه به این معنا است که یکدیگر را دوست داشته باشند و رحمت به این معنا است که دو طرف بر یکدیگر مهربانی کنند.[۴] مودت و رحمت خدایی غیر از گرایش غریزهٔ نر و ماده است که در حیوان‌ها هم موجود است.[۵]

از محبت همسران برتر شوند وز محبت برتران همسر شوند‏[۶]

رسیدن به کمال در کنار همدیگر

قرآن آرامش خانواده را در رسیدن به کمال زن و شوهر در کنار هم و با هم دانسته است: ﴿هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ؛ آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها.(بقره:۱۸۷)

پوشانیدن عیب‌های یکدیگر، محرم راز بودن، مصون داشتن همدیگر از آفت‌ها و آلودگی‌ها، آرام جان بودن، تنوع بخشیدن به زندگی، متناسب بودن در ابعاد مختلف زندگی همانند لباس، زمینه‌ساز آرامش و آسایش خانواده هستند.[۷]

رفاه اقتصادی

اقتصاد در راستای تحیکم بنیان خانواده، نقش اساسی دارد. قرآن، اقتصاد سالم را در ساختار خانواده جاسازی کرده است. مهریه و تأکید بر پرداخت آن،[۸] تأمین هزینه‌های زندگی،[۹] توجه به ثروت ایتام در ازدواج‌ها،[۱۰] توجه به سهم قانونی مرد و زن در ارث،[۱۱] توجه به استقلال اقتصادی زن،[۱۲] ارزیابی بلوغ اقتصادی یتیمان، پیش از واگذاری ارث به آنان،[۱۳] توجه به میراث یتیمان به عنوان امانتی سنگین،[۱۴] و … از جمله بحث‌های اقتصادی در قرآن هستند.

جستارهای وابسته

منابع

 1. . قرائتی، محسن، تفسیر نور، قم، مؤسسه در راه حق، چاپ اول، ۱۳۷۵ش، ج۴، ص۲۵۵.
 2. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، ۱۳۷۱ش، ص۳۷.
 3. مکارم شیرازی، ناصر، تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الإسلامیه، ۱۳۷۴ش، ج‏۱۶، ص۳۹۲.
 4. حسينى شيرازى سيد محم، تبيين القرآن، بیروت، دارالعلوم، ۱۴۲۳ق، ص۴۱۸.
 5. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، تهران، نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، ۱۳۷۱ش، ص۴۰. افروز، غلامعلی، همسران برتر، تهران، انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش، ص۳۲.
 6. افروز، غلامعلی، همسران برتر، تهران، انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش، ص۴۳.
 7. . افروز، غلامعلی، همسران برتر، تهران، انجمن اولیاء و مربیان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش، ص۴۶. ۶۰. ۱۷۹.
 8. . سوره نساءآ یه۴. ۱۹. ۲۱.
 9. . سوره بقره، آیه۲۳۳. سوره نساء، آیه۳۴.
 10. . سوره نساء، آیه۳–۲.
 11. . سوره نساء، آیه۳۳. ۱۷۶.
 12. . سوره نساء، آیه۳۲.
 13. . سوره نساء، آیه۶.
 14. . سوره نساء، آیه۱۰–۹.