خودکشی دختری که به او تجاوز شده

از ویکی پاسخ
سؤال
اگر زن یا دختری مورد تجاوز جنسی قرار بگیرد، می‌تواند برای حفظ ناموس، حفظ عفت و جلوگیری از هتک حرمت خودکشی کند؟
درگاه‌ها
زن-و-خانواده.png


مورد تجاوز قرار گرفتن دختر و از بین رفتن عفت و آبرو، یا هر مشکل بزرگ دیگری را دلیل درستی برای خودکشی ندانسته‌اند. زندگی در چنین شرایطی را بسیار سخت برشمرده‌اند که البته می‌توان آن‌را نیز پشت‌سر قرار داد. به این افراد، در این مواقع، توصیه شده با افراد مشاور و متخصص مشورت کنند تا بتوانند بر مشکلات خود غلبه کنند. همچنین سفارش شده ارتباط خود را با خداوند بهتر کرده و تلاش کنند با نزدیک‌شدن به خداوند، بر مشکلات غلبه کنند.

به این نوع افراد توجه داده شده که خودکشی از گناهان بزرگ است. زندگی، نعمتی ارزشمند است که از طرف خداوند ارزانی شده، و فرصتی است که باید از آن استفاده کرد تا به سعادت رسید. خودکشی در اسلام، بدون قید و شرط، حتی در مورد شخصی که در بدترین شرائط روحی و جسمی قرار داشته باشد، محکوم شده است. خداوند در قرآن، خودکشی را نهی و مذمت نموده است:﴿ای اهل ایمان خودتان را نکشید، به درستی که خداوند به شما مهربان است و هر کسی این کار را از روی دشمنی و شقاوت انجام دهد، به زودی وی را به آتش جهنم می‌کشانیم و این کار بر خدا آسان است.(نساء:۲۹)

منابع