اگر تمام دنيا را به منافق ببخشم دوست من نخواهد شد

سؤال

حدیثی در مورد دوست داشتن و دشمنی داشتن امام علی(ع) از کتب شیعه بیان کنید؟


درگاه‌ها
درگاه غدیر.png


حدیثی از امام علی(ع) در نهج البلاغه نقل شده است:

شیخ صدوق،[۲] شیخ مفید،[۳] و شیخ طوسی[۴] نیز اصل یا مضمون این حدیث را آورده‌اند.


منابع

  1. سید رضی، نهج البلاغه، قم، موسسه دار الهجره، چاپ اول، ۱۴۱۴ق، ص۴۷۷، حکمت۴۵.
  2. ابن بابويه، محمد بن على، الأمالي، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش، ص۱۳۴.
  3. مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق، ج۱، ص۴۰.
  4. طوسى، محمد بن الحسن، الأمالي، قم، دار الثقافه، چاپ اول، ۱۴۱۴ق، ص۷۸ و ص۲۰۶.