اگر تمام دنيا را به منافق ببخشم دوست من نخواهد شد: تاریخچهٔ نسخه‌ها

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۲۴ اکتبر ۲۰۲۳

‏۳۰ مهٔ ۲۰۲۳

‏۲۱ مهٔ ۲۰۲۳

‏۱۱ آوریل ۲۰۲۳

‏۴ مارس ۲۰۲۳

‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ مارس ۲۰۲۱

‏۷ مارس ۲۰۲۱

‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۱

‏۱۹ نوامبر ۲۰۲۰

‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۰

‏۲۸ اکتبر ۲۰۲۰

‏۶ اکتبر ۲۰۲۰