سوره‌های عزائم

سؤال

سوره‌های عزائم کدامند و بفرمایید چرا به این اسم، نامیده شده‌اند؟

سوره‌های عزائم به چهار سوره دارای سجده واجب در قرآن گفته می‌شود. این سوره‌ها عبارتند از:

  • سجده (آیه ۱۵)
  • فصلت (آیه ۳۷)
  • نجم (آیه آخر)
  • علق (آیه آخر).[۱]

عزائم از ماده عزم به معنای قصد، آهنگ و اراده به کار واجب است.[۲] این سوره‌ها همچنین عزائم السجود و عزائم سور نامیده شده‌اند. این سوره‌ها سجده واجب دارند و اگر شخصی آیه سجده دار را در این سوره‌ها بخواند یا گوش دهد واجب است سجده کند.[۳] نام‌گذاری این سوره‌ها به عزائم از زمان پیامبر(ص) و توسط او صورت گرفته است.[۴]

منابع

  1. صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۲۵۲.
  2. سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (فرهنگ سیاح)، تهران، انتشارات اسلام، ۱۳۷۱، ج۲، ص۱۰۴۵.
  3. طباطبایی يزدی، سيد محمدكاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۷۷.
  4. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، بيروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰-۱۳۹۴ق، ج۱۶، ص۲۵۴.