روش خواندن نماز شکر

از ویکی پاسخ


سؤال

روش خواندن نماز شکر را توضیح داده و بنویسید کدام دعا از صحیفه سجادیه را باید قرائت کرد؟

نماز شکر برای سپاس خاص از خداوند است که شکل خاص، شرایط ویژه و زمان معینی ندارد و به‌صورت یک نماز دو رکعتی معمولی نیز می‌تواند خوانده شود. این نماز از نمازهای مستحب است. نماز شکر را مانند سایر نمازهای مستحبی می‌توان در حال نشسته، ایستاده، راه رفتن، داخل وسائل نقلیه و… به‌جا آورد؛ هرچند بهتر آن است که ایستاده خوانده شود.[۱]

با وجود اینکه می‌توان نماز شکر را مانند یک نماز دو رکعتی معمولی خواند، مرحوم کلینی در کتاب الکافی نماز شکری را با دستور خاص از امام صادق(ع) نیز نقل کرده است.

امام صادق(ع) فرمود:

علامه مجلسی سند حدیث را صحیح دانسته است.[۳] کتاب‌های دیگر همین روایت را از کتاب کافی نقل کرده‌اند.[۴] برخی در ذیل نماز شکر بدون استناد به روایتی از معصوم، آورده‌اند که سفارش شده که پس از نماز شکر، دعای شکر صحیفه سجادیه[۵] خوانده شود.[۶]


منابع

  1. یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۰.
  2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۴۸۱، باب صلاه الشکر، حدیث۱.
  3. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۴۶۶. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۶ ق، ج۵، ص۳۲۷.
  4. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق، ج۳، ص۱۸۴، باب۱۸، حدیث۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت، چاپ: اول، ۱۴۰۹ ق، ج۸، ص۱۴۲.
  5. علی بن الحسین، امام چهارم علیه السلام، الصحیفة السجادیة، قم، دفتر نشر الهادی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش، ص۱۶۲، دعای ۳۷.
  6. کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، البلد الأمین و الدرع الحصین، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۸ ق، ص۱۶۴.