گرفتن ربا از کافر حربی

سؤال
آیا گرفتن ربا از کافر حربی جایز است؟
درگاه‌ها
حکومت دینی.png


بر اساس فقه اسلامی، بین مسلمانان و کافر حربی ربا نیست؛ یعنی گرفتن مقدار اضافی برای مسلمان جایز است. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد: «لا رِبا بَینَ الوالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ لَابینَ اَلرُجلِ وَ زَوجَتِهِ وَ لاَ بین المسلم وَ الحَربّی بِمَعنی اَنَّهَ یَجُوزُ اَخذُ الفَضلِ لِلمسلِمِ وَ یَثبُتُ بین المُسِلمِ وَ الذّمیِ[۱]» «بین پدر و فرزندش و بین مرد و همسرش و بین مسلمان و کافر حربی ربا نیست؛ به این معنی که گرفتن اضافی برای مسلمان جایز است ولی بین مسلمان و کافر ذمّی ربا هست».

منابع

  1. امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۸، ج۲، ص۴۲۶ «مسئله۹».