نزول جبرئیل بر حضرت فاطمه(س)

سؤال

آیا جبرئیل بر حضرت فاطمه(س) نازل می‌شد؟

درگاه‌ها
فاطمیه.png


نزول جبرئیل به حضرت فاطمه(س)، در روایتی در کتاب کافی آمده است. در این کتاب آمده که فاطمه(س) پس از مرگ رسول خدا(ص) دچار اندوهی عمیق شد. جبرئیل جهت تسلیت خدمت ایشان آمد، و اخباری از آینده را برایش بیان نموده و علی(ع) آنها را می‌نوشت.[۱] این نوشته‌ها بعدها به مصحف فاطمه مشهور شد.[۲]

در روایاتی حضرت زهرا به نام «محدَّثه» خوانده شده است[۳] که از بالاترین فضایل او محسوب می‌شود.[۴]

امام خمینی درباره شایستگی وجودی حضرت فاطمه(س) برای دریافت وحی می‌گوید: «مسئله فرود آمدن جبرئیل (بر حضرت زهرا) یک مسئله ساده نیست. خیال نشود که جبرئیل برای هر کس امکان نزول دارد. یک تناسب کامل میان مقام و عظمت جبرئیل که روح اعظم است، و روح آن شخصی که جبرئیل بر او وارد می‌شود، لازم است.»[۵]

منابع

  1. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، انتشارات مسجد چهارده معصوم، ج۲، ص۳۵۵–۳۵۶.
  2. کلینی، اصول کافی، ج۱، ص۳۴۶.
  3. صدوق، علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه، ۱۳۸۵ هـ، ص۱۸۲، باب ۱۴۶، ح۱.
  4. رحمان ستایش، محمدکاظم، «محدثه بودن فاطمه»، دانشنامه فاطمه، زیرنظر علی اکبر رشاد، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۶۰.
  5. امام خمینی، صحیفه نور، تهران، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا، ج۱۹، ص۲۷۸.