بحث:تزیین اعمال بد کافران توسط خداوند

از ویکی پاسخ

دلیل تزیین اعمال توسط خداوند به درستی تنقیح نشده است. چرا این عمل را خداوند انجام می دهد؟! ارتباط این آیه با آیات مهلت دادن به کفار - آیا خلق قوای حیوانی دلیل خوبی برای این نسبت است؟ مقایسه و بررسی تعارض این آیه با آیاتی که همین تزیین اعمال بد کافران را به شیطان نسبت داده اند.--Mnazarzadeh (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۴۵ (UTC)

:به نظر بنده نیز این پاسخ رافع شبهه اصلی که عبارت است از چرایی (تزیین اعمال بد کافران) توسط خدا، نمی باشد.شاخه بندی نیز صحیح نیست. در صورت وجود پاسخ بهتر، جایگزین خواهد شد.--Aslanzadeh (بحث) ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۶ (UTC)