آیات قرآن درباره امام حسین(ع)

سؤال

آیا در قرآن نام و یادی از امام حسین(ع) شده است؟

درگاه‌ها
امام حسین.png


نام امام حسین(ع) در قرآن نیامده است. با این حال، براساس روایات، برخی آیات قرآن در مورد امام حسین(ع)‌ به‌صورت خاص و گاه عام،‌ مصداق پیدا کرده است:

امام صادق(ع):
در نماز های واجب و مستحب، سوره فجر بخوانید، چرا که این سوره حسین بن علی(ع) است. هر کس این سوره را بخواند در بهشت با حسین(ع) خواهد بود.[۳]

منابع

  1. سوره احزاب، آیه۳۳.
  2. سوره آل‌عمران، آیه ۶۱.
  3. طبرسی، فضل بن حسن، رسولی، هاشم، و یزدی طباطبایی، فضل‌الله، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفه، ج۱۰، ص ۷۳۰، ۱۴۰۸ق.
  4. سوره شوری، آیه۲۳.
  5. سوره انسان، آیه۸.
  6. سوره بقره، آیه۳۷.
  7. سوره فجر، آیه ۲۷-۳۰.