ویکی پاسخ:تاریخچه

از ویکی پاسخ

آغاز

اولین بار در تیر ماه ۱۳۹۹ از راه اندازی یک ویکی برای انتشار محتوای «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات» صحبت به میان آمد. پس از جلسات اولیه دامنه ویکی پاسخ در ۲ شهریور به ثبت رسید.

از اواسط شهریور ماه راه اندازی سایت جدی شد و در نهایت ویکی پاسخ در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۹ با ۸ مقاله به دست مصطفی نظرزاده راه اندازی و تحویل گردید.

پایان ۱۳۹۹

مجموعه ویکی پاسخ سال ۱۳۹۹شمسی را با ۱۰۲۷ مدخل به پایان رسانید. در پایان این سال هفت کاربر فعال حضور داشتند. آقای اصلان‌زاده نیز به عنوان عضوی جدید در گروه، مسئول ارتباط میان مجموعه ویکی‌پاسخ و مرکز مطالعات بود.

مکان

ابتدا قرار بود ویکی پاسخ در اتاق بزرگی در مرکز مطالعات مستقر باشد، اما نظر به نیاز به همکاران متعدد و کمبود جا سالن مطالعه وقت مرکز در طبقه همکف به عنوان مکان ویکی پاسخ در نظر گرفته شد.

پس از شروع تخریب ساختمان فاز ۳، ویکی به محل کتابخانه، داخل مرکز مطالعات به طبقه پایین منتقل شد. این بار در اثر ریزش سقف کتابخانه ویکی به اتاقی در میانه مرکز منتقل شد.

انتقال موقت چند ماهه ویکی به مدرسه معصومیه فرصتی بود برای سامان یافتن کارها. در نهایت در پایان سال ۱۴۰۰ ویکی پاسخ نیز با بقیه بخش های مرکز مطالعات به مدرسه جعفریه جا به جا شد.

کاربران