فهرست منابع اسلامی درباره عدالت

سؤال

لطفاً منابعی برای فهم معنا و تعریف دقیق عدالت و عدالت اجتماعی از نظر قرآن را برایم معرفی کنید؟

 • عدل الهی، مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۶ش.
 • عدل الهی از دیدگاه امام خمینی، استخراج و تنظیم معاونت پژوهشی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌، ۱۳۷۸ش.
 • سه جستار درباره عدل آفریدگار و شرور عالم، گروه نویسندگان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، ۱۴۰۱.
 • گفتارهایی در باب پیشرفت عدالت‌محور (عرصه‌ها، اهداف و شاخصه‌ها)، سید علی خامنه‌ای، تهران، ستاد فرهنگی فجر انقلاب اسلامی، ۱۳۹۹ش.
 • عرصه‌های عدالت در کلام امام خامنه‌ای، به‌کوشش مجید صداقت، مؤسسه فرهنگی سراج اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲ش.
 • الحیاة، محمدرضا حکیمی و محمد حکیمی و علی حکیمی، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۳۹۵ش.
 • منهای فقر، محمدرضا حکیمی، به‌کوشش مرتضی کیا، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۳۹۲ش.
 • امام علی‌(ع) صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سید هادی خسروشاهی، قم، کلبه شروق، ۱۳۷۹ش.
 • عدل، میزان خدا، اسدالله بیات زنجانی، با مقدمه سید علیرضا حسینی بهشتی، تهران، انتشارات شریف، ۱۳۹۷ش.
 • العدل الاجتماعی فی الاسلام، عبدالرزاق کمونه الحسینی، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
 • عدل، محسن قرائتی، تهران، مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، قم، مؤسسه در راه حق، ۱۳۷۶ش.
 • دانش‌نامه عقاید اسلامی: عدالت خداوند، محمد محمدی ری‌شهری و رضا برنجکار، ترجمه جعفر آریانی و محمد مرادی، قم، مؤسسه فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۸۷ش.
 • پژوهشی در قرآن و نهج‌البلاغه: عدل و قسط، خدامالکی، حسین مظفری‌مجد، تهران، فرهنگ صبا، ۱۳۹۹ش.
 • العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، سید قطب، قاهره، دارالشروق، ۱۴۱۳ق.
 • عدالت اجتماعی در اسلام، سید جمال‌الدین موسوی‌ اصفهانی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه‌های معاصر، ۱۳۸۰ش.
 • عدالت اجتماعی در اسلام، سید هادی خسروشاهی، قم، کلبه شروق، ۱۳۷۹ش.
 • نظریه عدالت: از دیدگاه ابو نصر فارابی، امام خمینی و شهید صدر، محمدحسین جمشیدی، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰ش.
 • بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت (از دیدگاه مطهری، شریعتی، سید قطب)، علیرضا مرامی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۸ش.
 • العدالة الاجتماعیة و التنمیة فی الاقتصاد الاسلامی، عبدالحمید براهیمی، بیروت، مرکز الدراسا‌ت‌ الوحدة العربیة، ۱۹۹۷م.