دوستی و دشمنی با امام علی(ع) در احادیث اهل‌سنت

از ویکی پاسخ
سؤال

یک حدیث در مورد دوستی و دشمنی با امام علی(ع) از کتب اهل سنت بیان کنید؟


درگاه‌ها
درگاه غدیر.png


احادیث متعددی با موضوع دوستی و دشمنی با امام علی(ع)، در منابع حدیث اهل سنت وجود دارد که به یک نمونه اشاره می‌شود:

پیامبر اسلام(ص) به عمار فرمود: «یا عمار إن رأیتَ علیاً قد سلک وادیاً و سلک الناس وادیاً آخر، فاسلُک مع علی و دَعِ الناس، إنه لن یدلّک علی ردی و لن یخرجک من الهدی؛ ای عمار، اگر دیدی علی بن ابیطالب راهی را پیمود و مردم راه دیگری را پیمودند، تو با علی بن ابی‌طالب همراه شو و مردم را رها کن، همانا او، تو را بر پَستی راهنمایی نمی‌کند و تو را از هدایت و راه صحیح، خارج نمی‌کند».[۱]

منابع

  1. متقی هندی، کنزالعمال، ۱۶ جلدی، بیروت، مؤسسه الرساله، ج۱۱، ص۶۱۲.