تفسیر آیه ازدواج افراد زناکار با زناکار یا مشرک

از ویکی پاسخ
سؤال

منظور از آیه ۳ سوره نور که می‌فرماید مرد زناکار به جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی‌کند، چیست؟

درگاه‌ها
زن-و-خانواده.png


خداوند در آیه ۳ سوره نور می‌فرماید افراد زناکار ازدواج نمی‌کنند مگر با زناکار یا مُشرِک و ازدواج مؤمنان با این افراد ممنوع است. این آیه، حکم افراد زناکاری است که در اثر ارتکاب زنا، حد شرعی بر آنان جاری شده، ولی باز هم به عمل خود ادامه داده‌اند. این آیه چنین شخصی را شایسته ازدواج با بانوان مسلمان و پاکدامن نمی‌داند، همین‌طور زن زناکاری که حد زنا بر او جاری شده و پس از آن، رابطه نامشروع را رها نکرده است، از این که به عقد ازدواج جوان مسلمان درآید، محروم است.

متن آیه

شأن نزول

امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در شأن نزول این آیه فرموده‌اند این آیه در مورد زنانی نازل شد که در زمان رسول خدا(ص) آلوده به زنا بودند، خداوند مسلمانان را از ازدواج با آن‌ها نهی کرد. هم اكنون نيز اين حكم شامل مردم می‌شود؛ هر فردی مشهور به اين عمل شود، و حد الهى به او جارى گردد، با او ازدواج نكنيد تا توبه‌‏اش ثابت شود.[۱]

معنای آیه

این آیه حکم افراد زناکاری است که در اثر ارتکاب زنا، حد شرعی بر آنان جاری شده، ولی باز هم به عمل خود ادامه داده‌اند. این آیه چنین شخصی را شایسته ازدواج با بانوان مسلمان و پاکدامن نمی‌داند، همین‌طور زن زناکاری که حد زنا بر او جاری شده و پس از آن، رابطه نامشروع را رها نکرده است، از این که به عقد نکاح جوان مسلمان درآید، محروم است.

خداوند در آیه ۲۶ سوره نور می‌فرمایند: ﴿زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند، و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلّق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک، و مردان پاک از آن زنان پاک هستند.

منابع

  1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالحدیث الاسلامیه، ۱۳۷۴ش، ج۱۴، ص۳۶۳.