اولین ترجمه انگلیسی قرآن

سؤال

اولین ترجمه قرآن به زبان انگلیسی توسط چه کسی و در چه سالی انجام شد؟

اولین ترجمه انگلیسی کامل قرآن توسط الکساندر راس (Alexander Ross) در سال ۱۶۴۹ میلادی انجام گرفته است.[۱] او شاعر، مورخ ادیان، از علمای جدلی اهل اسکاتلند و نیز از دست‌اندرکاران پژوهش در مورد تاریخ ادیان و جهان به شمار می‌آمد. راس با زبان عربی آشنایی نداشت و به همین دلیل در ترجمه خود به‌طور کامل بر ترجمه فرانسوی آندره دوریه متکی بود.[۲]

منابع

  1. خرمشاهی، بهاءالدین، قرآن شناخت، تهران، طرح نو، ۱۳۷۹ش، ص۱۳۳.
  2. نبیل مطر، «الکساندر راس و نخستین ترجمه انگلیسی قرآن کریم»، ترجمه عباس امام، ترجمان وحی، ۱۳۸۴ش، شماره ۱۷.