ویکی پاسخ

از ویکی پاسخ

ویکی‌ پاسخ دانشنامه‌ای مجازی است که هدف آن، پاسخ‌گویی به سوالات و شبهات در موضوعات مختلف از نگاه اسلام است.

مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات از ظرفیت زیادی در زمینه تخصصی خود برخوردار است. اما تاکنون تولیدات این مرکز به شکل لازم در بستر اینترنت در دسترس مخاطب قرار نگرفته است. هدف ویکی پاسخ ارائه و در دسترس قرار دادن محتوای تولیدی مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات بر بستر اینترنت است.

تاریخچه

ویکی پاسخ در اول مهر ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۰۲۷ مقاله رسید.

ویکی

ویکی قالبی برای ارائه محتوای علمی در بستر اینترنت است. تجربه نشان داده است که سایت‌های ویکی در جستجوهای اینترنتی جایگاه بهتری نسبت به سایت‌های مشابه پیدا می‌کنند.

سیاست‌ها

ویکی پاسخ براساس اهداف و برنامه‌ای که برای آن تعریف شده، سیاست‌هایی برای خود در نظر گرفته است. مجموعه سیاست‌های ویکی پاسخ به کمک هم، مطالب را به صورت قابل قبول به مخاطب ارائه می‌کند و موجب اطمینان مخاطب به ویکی‌پاسخ می‌شود.